Wahid Shah

Advokatfullmektig

Wahid Shah jobber hovedsakelig innenfor strafferett, utlendingsrett, utdanningsrett, barne- og familierett, psykisk helsevern, og annen forvaltningsrett der enkeltmennesket står mot offentlige myndigheter.

Shah har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har også tatt fag innen europeisk og internasjonal rett hos Bond University i Australia og forhandlingsteknikk hos El-Salvador Universistet i Brasil. Han skrev masteroppgave med tittelen «Forholdet mellom foretakets vern mot (tvungen) selvinkriminering og foretakets opplysningsplikt til tilsynsmyndigheter og andre forvaltningsorganer».

I studietiden hadde Shah hatt en rekke praktikantopphold hos advokatfirmaer deriblant Deloitte, Hammervold&Pind og Føyen|Torkildsen, samt et opphold hos Fredrikstad tingrett.

Kontakt

ws@smco.no

mob: 45 43 06 60