51 84 20 60 post@smco.no

Vetle André Mitchell Jensen

Advokatfullmektig

Vetle André Mitchell Jensen er opptatt av likebehandling av mennesker uavhengig av livssituasjon, særlig de svakere parters rolle i rettsprosesser.  Vetle jobber tett med Brynjar Meling, som Melings personlige advokatfullmektig.  Han er en engasjert, sosial og imøtekommende person.

Vetle har erfaring fra arbeid som praktikant i firmaet siden Juni 2017.  Han har i denne perioden fått erfaring fra samtlige av firmaets arbeidsområder. Han skrev masteroppgave om phishing fra et strafferettslig perspektiv.  Han har kompetanse innenfor strafferett, og særlig om datakriminalitet og politirett.

Vetle jobber i utgangspunktet med strafferett, kontraktsrett og arbeidsrett, men kan også bistå på andre rettsområder. 

Kontakt

vjm@smco.no

mob: 948 70 885