Utlendingsrett

Utlendingsrett omhandler spørsmål om rett til opphold i Norge.

Vi kan bistå innenfor alle sakstyper i utlendingsretten, for eksempler med søknader til UDI, klage på negative vedtak til UNE eller saker om utvisning. Vi prosederer også utlendingssaker for domstolene.

Konsultasjon vedr. utlendingsrett

Kontaktpersoner

Arvid Sjødin

Arvid Sjødin

Partner / Advokat

Adrian Idehen

Adrian Idehen

Advokat

Brynjar N. Meling

Brynjar N. Meling

Partner / Advokat

Alexander Jenssen

Alexander Nyheim Jenssen

Advokat