VG skriver i dag om en uigur som er siktet for terror i Syria. Uigurene er en minoritetsgruppe i det nordvestlige Kina som opplever sterk undertrykkelse av majoritetsbefolkningen, på grensen til folkemord, ifølge enkelte observatører. Mannen bistås av vår medarbeider, advokat Adrian Norense Idehen. Siktelsen gjelder blant annet deltakelse i en terrororganisasjon.

«Saken er spesiell, både fordi den gjelder en person som ikke er norsk statsborger, men også fordi den dreier seg om en organisasjon som ikke har vært gjenstand for norske rettssaker relatert til terror», sier advokat Idehen, og viser til klients påstand om at han ikke har deltatt i IS, men Øst-Turkestans Islamske parti.

Mannen er også utvist fra Norge av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Selv sier uiguren at han aldri har hatt til hensikt å skade norske interesser. Utvisningsvedtaket ble nylig opprettholdt av Oslo tingrett, men vedtaket kan ikke iverksettes, da han risikerer umenneskelig behandling og tortur/død i Kina. Under rettssaken anførte uiguren at hans reise til Syria var motivert av patriotiske ideer om å befri sitt hjemland fra kineserne – ikke religion og ekstremisme.

«Min klient er en patriot, ingen terrorist», sa advokaten Idehen under hovedforhandlingen i Oslo tingrett, i forbindelse med behandlingen av utvinisngsvedtaket.

Straffesaken mot uiguren etterforskes fortsatt av PST.