I dag er Alexander Nyheim Jenssen og Alexander Schimmelpfennig Nygaard ansatt som advokater i SMCO. Jenssen og Nygaard har fullført sine tjeneste som advokatfullmektiger hos oss de to siste årene, og vi er stolte og fornøyde med innsatsen de har lagt ned for klienter og for firmaet for øvrig.

Jenssen har jobbet mye med straffesaker, utlendingssaker, og barnevern. Han har bla. oppnådd sterke frifinnelser i straffesaker og vunnet over kommuner i barnevernssaker. Jenssen har vært medforsvarer i en av fremmedkrigersakene knyttet til den syriske borgerkrigen, og han skal om kort tid flytte til Oslo, for å reetablere vårt avdelingskontor der.

Nygaard har hatt en variert praksis, med fokus på strafferett, forsikringssaker og trygderett. Han er den som har fått flest NAV-vedtak omgjort i favør av våre klienter de siste årene. Nygaard har spesialisert seg innen personskadeforsikring, og har særlig kompetanse i erstatningssaker for veteraner fra Forsvaret. Kompetansen har han fått gjennom tjenestegjøring som offiser i Forsvaret.