Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat 

Tina Tengesdal Bjørlo har alltid hatt en sterk rettferdighetssans, og hun var derfor aldri i tvil om hva som var hennes drømmejobb. Hun innså tidlig i løpet av jussutdanningen at hennes drivkraft er ønsket om å hjelpe mennesker. Dette er bakgrunnen for at hun i løpet av utdanningen jobbet fulltid i ett år hos Jussformidlingen, som tilbyr gratis rettshjelp til enkeltpersoner innenfor de fleste rettsområder, som ellers ikke ville hatt muligheten til å sikre sine rettigheter.

Bjørlo er uredd og har en enorm stå på vilje for sine klienter. Hennes motto er at omsorg og respekt overfor klienten, å lytte til klientens ønske samtidig som man alltid har klientens interesser i mente, sammenholdt med et brennende engasjement, er oppskriften til å lykkes for en advokat som jobber med og for mennesker.

Bjørlo jobber innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på strafferett, barne- og familierett, trygderett og eiendomsrett, og har prosedyreerfaring fra tingretten og lagmannsretten.