En av advokat Brynjar Melings klienter som ble uttransportert fra Norge i 2014 grunnet utvisning, ønsker nå å få beskyttelse i Norge. NRK skrev forrige uke om Abdul Rauf Mohammad, tidligere Taliban-minister, som har mottatt trusselbrev fra IS. Mohammad kom først til Norge i år 2000 og ble innvilget asyl. Faizullah Muradi som var tolk for de norske styrkene i Afghanistan, advarer mot å gi Mohammad beskyttelse i Norge. Meling mener brevet gir grunnlag for en ny asylsøknad, og viser til at retten til asyl i mange tilfeller trumfer en tidligere utvisning.