Stavanger Aftenblad kunne i ettermiddag opplyse om at organisasjonen «Bomfritt Jæren» vil sende varsel om søksmål til Rogaland fylkeskommune. Hensikten med varslet er å få stoppet de nye bomringene som er innført på Nord-Jæren. Det er allerede avdekket feil ved belastning av rushtidsavgift. I tillegg er mange bilister belastet flere ganger for én enkelt passering av bomring.

Organisasjonen er bistått av Sjødin, Meling & Co, som i en eventuell rettssak vil anføre at fylkeskommunens vedtak om å innføre de nye bomringene er ugyldig – både på grunn av de tekniske feilene ved bomringene, og fordi vedtaket om innkreving ikke ble godt nok utredet. Hvis saken havner i retten vil den by på interessante forvaltningsrettslige problemstillinger.