Forrige uke besøkte SMCO Stavanger fengsel. Stavanger fengsel er et fengsel med høy sikkerhet, med kapasitet til 68 innsatte, fordelt på en kvinne- og en herreavdeling. Fengslet har også en egen rusenhet. Vi var spente på å se innsiden av en samfunnsinstitusjon som vi har så mye å gjøre med, men som vi i det daglige bare ser en brøkdel av – besøksavdelingen.

Vi fikk en grundig omvisning av fengselets leder og nestleder. Innledningsvis fikk vi se det området hvor nye innsatte registreres i fengslet, hvor de også må kle seg nakne for å unngå at det smugles noe inn i fengslet. Vi fikk tidlig inntrykk av at Kriminalomsorgen generelt er underfinansiert, ut i fra diskusjoner med de ansatte, og enkelte av fasilitetene som møtte oss i fengslet. Dette går ikke bare ut over estetikken og bemanningen i fengslet, men også de behandlingsmuligheter og aktiviteter som tilbys de innsatte. Dette er meget synd, da det er et lovfestet formål med fengsler i Norge, at de skal bidra til rehabilitering av domfelte.

Noe av det som nok gjorde mest inntrykk, var «luftegården» i varetektsavdelingen. Dette er et meget trangt uteområde omkranset av høy betong, med gitter på toppen. De som er så uheldige å bli ilagt full isolasjon i varetekt, skal i utgangspunktet luftes her – ca. 1 time per dag. Det var også ganske tøft å se isolasjonscellen, og ikke minst beltesengen. Dette representerer de kanskje mest inngripende tvangsmidler som staten kan ilegge mennesker i Norge, og er noe som Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har et sterkt fokus på – for å sørge for at bruk av denne typen tvangsmidler er i samsvar med menneskerettighetene. Sivilombudsmannen besøkte Stavanger fengsel i 2016. Rapporten ligger her.

Vi fikk også se de alminnelige luftegårdene, og kvinneavdelingen. Luftegården som er forbeholdt kvinner så meget hyggelig ut, til å være et fengsel, med pent kuttet gressplen, blomster, drivhus, og til og med en karpedam. Kvinnene kan, dersom de ønsker det, luftes sammen med de mannlige innsatte. Luftegården for menn er vesentlig større, og er mer tilrettelagt for sportslige aktiviteter.

Besøket ble avsluttet med en diskusjon med ledelsen på et møterom nært til biblioteket og fengslets skole. Vi fikk alle inntrykk av at de ansatte gjør en sterk innsats for å gjøre sin jobb på korrekt og humant vis, til tross for budsjettkutt og andre utfordringer med det å jobbe i et fengsel.