Vi i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co er opptatt av at saksområdene våre også har en politisk side. Derfor gikk advokat Evelyn Egeli til det uvanlige skritt å skrive en kronikk om en tapt barndom-sak hvor hennes klient vant frem med et erstatningskrav mot Stavanger kommune. Stavanger kommune ved kommunedirektør Per Kristian Vareide svarte i ny kronikk, noe som igjen ble kommentert av Egeli.

Les advokat Egeli sin kronikk her:
https://www.aftenbladet.no/…/nora-er-naer-kollaps-av…

Les kommunedirektør Per Kristian Vareide sin kronikk her:
https://www.aftenbladet.no/…/den-store-sterke-kommunen

Les artikkelen hvor advokat Egeli svarer her:
https://www.aftenbladet.no/…/nora-er-naer-kollaps-av…

Nå har saken havnet i kommunestyret. Først og fremst på et generelt grunnlag om en mulig erstatningsordning for barn som er forsømt av barnevernet, men det er også klart at det er vår sak, «Nora»-saken, som danner bakteppet for diskusjonen om erstatningsordning, da det heter i referatet fra møtet: «Opposisjonspartiene i Stavanger-politikken er også sterkt kritiske til at kommunen har anket en dom der en kvinne nylig ble tilkjent 1,7 millioner kroner i erstatning på grunnlag av forsømmelser fra barnevernet, uten at denne spesielle saken ble debattert»

Les hele saken her: https://www.aftenbladet.no/…/harde-fronter-i-sak-om…