Aftenbladet har på lederplass i dag  kommentert  Hodne/Løgnaslaget-saken. Kommentaren gir en grei oppsummering av problemstillingene som saken reiser, og de avveininger som  skal gjøres mellom ytringsfrihet og personvern, i lys av Hodnes anke.

Fra Løgnaslagets side deler man selvsagt Aftenbladets vurdering om at tingrettens dom er viktig. Advokat Meling påpeker at selv om dette er klart, og at selv om man kan se at saken også har sine prinsipielle sider, så vil man begjære anken avvist, som åpenbart grunnløs.