Vi i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co jobber mye med arbeidsrett. De siste årene har vi sett og hørt om flere som har varslet om ulike kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven §2 A-1 forbyr gjengjeldelse i form av ulike negative reaksjoner mot varslere.

Vår medarbeider, advokat Adrian Idehen, bistår varsleren som er omtalt i dagens utgave av Stavanger Aftenblad. Varsleren mener seg utsatt for gjengjeldelse bla. i form av at han ble omplassert av hans arbeidsgiver, Hå kommune, som følge av at han varslet om at en annen kollega følte seg trakkasert på jobb.

Advokat Birthe Eriksen har kommentert saken, og konstaterer at varslere fortsatt ikke har godt nok rettsvern i Norge. Det er satt ned et utvalg som foreslår at det opprettes et eget varslingsombud som kan anbefale om varslere bør få fri rettshjelp til å ta sakene sine videre. Det er også foreslått å opprette en egen varslingsnemnd for å løse tvister om varsling og gjengjeldelse.

Inntil nevnte lovendringer er på plass er det viktig at media følger med på og omtaler slike saker, særlig av hensyn til styrkeforholdet mellom partene.