Seks barn får erstatning etter morens selvmord. Men dette ble først klar etter to runder i retten. Advokat Arvid Sjødin ser med skepsis på statens bruk av sakkyndige i slike saker.

– Jeg har blitt skremt av flere rettsavgjørelser som har gått i favør av pasientskadenemnda fordi de opptrer med sakkyndige som jeg oppfatter at er partiske. Det medfører, slik jeg ser det, at det i realiteten ikke er domstolen som avgjør disse sakene, men de sakkyndige, sier familiens advokat til Aftenbladet.