Prosedyre

 

Der en sak ikke kan løses i minnelighet mellom partene, vil det i en del tilfeller være aktuelt å bringe saken inn for domstolen for avgjørelse. Samtlige av våre advokater har bred erfaring med å prosedere saker for domstolene på ulike nivåer. Vi bistår også i ulike domstollignende organer slik som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og Utlendingsnemnda.

Prosedyreoppdrag utgjør en stor del av vår virksomhet.  Vår erfaring gjør at vi alltid vil kunne gi meget god bistand gjennom de ulike fasene av en sak som må håndteres av domstolene. Vi bistår både i sivile saker og i straffesaker.

Konsultasjon for prosedyre

Kontaktpersoner

Brynjar Meling

Brynjar Meling

Partner / Advokat

mob: 47 89 32 20
Erling Kjærmann

Erling Kjærmann

Partner / Advokat

Bjørn André Gulstad

Bjørn André Gulstad

Advokat

mob: 93 05 01 58
Arvid Sjødin

Arvid Sjødin

Partner / Advokat
as@smco.no
mob: 90 52 44 05

Tore H. Høyer

Tore H. Høyer

Partner / Advokat

mob: 92 04 76 54