SMCO besøkte Stavanger fengsel

SMCO besøkte Stavanger fengsel

Forrige uke besøkte SMCO Stavanger fengsel. Stavanger fengsel er et fengsel med høy sikkerhet, med kapasitet til 68 innsatte, fordelt på en kvinne- og en herreavdeling. Fengslet har også en egen rusenhet. Vi var spente på å se innsiden av en samfunnsinstitusjon som vi...
Alvorlige terrorsaker

Alvorlige terrorsaker

Advokat Brynjar Meling jobber for tiden med to alvorlige terrorsaker, begge med en kobling til Syria. I den ene, som i går ble omtalt av NRK, er en asylsøker siktet for deltakelse i terrororganisasjon. Han risikerer også å bli anklaget for terrorforbund, som har en...
Rettsstat og menneskerettigheter

Rettsstat og menneskerettigheter

I dag har advokat Adrian Idehen for tredje gang holdt manuduksjon (eksamensforberedende forelesning) i Rettsstat og menneskerettigheter for bachelorstudentene i rettsvitenskap ved UiS. Manuduksjonen dreide seg i hovedsak om reguleringen av menneskerettighetene i Den...
SMCO bistår bompengeaksjonistene

SMCO bistår bompengeaksjonistene

Stavanger Aftenblad kunne i ettermiddag opplyse om at organisasjonen «Bomfritt Jæren» vil sende varsel om søksmål til Rogaland fylkeskommune. Hensikten med varslet er å få stoppet de nye bomringene som er innført på Nord-Jæren. Det er allerede avdekket...