Alvorlige terrorsaker

Alvorlige terrorsaker

Advokat Brynjar Meling jobber for tiden med to alvorlige terrorsaker, begge med en kobling til Syria. I den ene, som i går ble omtalt av NRK, er en asylsøker siktet for deltakelse i terrororganisasjon. Han risikerer også å bli anklaget for terrorforbund, som har en...
Rettsstat og menneskerettigheter

Rettsstat og menneskerettigheter

I dag har advokat Adrian Idehen for tredje gang holdt manuduksjon (eksamensforberedende forelesning) i Rettsstat og menneskerettigheter for bachelorstudentene i rettsvitenskap ved UiS. Manuduksjonen dreide seg i hovedsak om reguleringen av menneskerettighetene i Den...
SMCO bistår bompengeaksjonistene

SMCO bistår bompengeaksjonistene

Stavanger Aftenblad kunne i ettermiddag opplyse om at organisasjonen «Bomfritt Jæren» vil sende varsel om søksmål til Rogaland fylkeskommune. Hensikten med varslet er å få stoppet de nye bomringene som er innført på Nord-Jæren. Det er allerede avdekket...