Oskar Andreas Nøkling jr.

Advokat

Oskar Andreas Nøkling jr. er opptatt av individets grunnleggende rettigheter, og tar særlig på seg saker hvor disse skal ivaretas i møte med det offentlige. Han jobber derfor blant annet innen strafferett, velferdssaker og menneskerettigheter.

Oskar har erfaring fra Kriminalomsorgen og jobber som frivillig saksbehandler i Gatejuristen. Han skrev masteroppgave om norske menneskerettsbrudd ved bruk av glattcelle.

Ved siden av å være jurist er han gründer med erfaring fra næringslivet. Han bistår derfor også gjerne klienter i kommersiell virksomhet.

Språk: norsk, engelsk og spansk.