Oskar Andreas Nøkling jr.

Advokat

Oskar Andreas Nøkling jr. arbeider med prosedyre og tvisteløsning, og har ført et bredt spekter av sivile saker og straffesaker for tingretten og lagmannsretten.

Oskar har spesielt kompetanse innen ulike former for kontraktsrett. Han bistår særlig i saker om avtaler, fast eiendom og arbeidsrett. Med bakgrunn innen entreprenørskap, næringsvirksomhet og styreverv, har han førstehåndserfaring som gjør ham til en god rådgiver for små og mellomstore bedrifter i juridiske spørsmål og tvistesaker.

 Oskar tar jevnlig oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat – både på etterforskningsstadiet og for domstolene. Han har vært forsvarer i flere omfattende saker, blant annet innen terror og økonomisk kriminalitet.

Språk: norsk, engelsk og spansk.