Offentlige anskaffelser

 

Salg av varer og tjenester til det offentlige vil ofte skje gjennom anbudsprosesser som reguleres av lov om offentlige anskaffelser.

Disse anbudene kan være av stor betydning for leverandører, og det vil ofte være avgjørende for tildeling at anbudet er inngitt slik at det oppfyller lovens krav og at det i størst mulig grad reflekterer det produkt som leverandøren tilbyr. Vi bistår med utarbeidelse eller gjennomgang av anbud, vurdering av klagesaker og bistand i forhandlinger, klagesaker og rettsaker.

Vi kan også bistå det offentlige med rådgivning og veiledning.

Konsultasjon for offentlig anskaffelse

Kontaktpersoner

Erling Kjærmann

Erling Kjærmann

Partner / Advokat

mob: 90 58 73 07