Oda Linnea Stavnem Rakvaag

Advokat 

Oda Rakvaag har jobbet i advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co. siden januar 2018. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i desember 2017. Før dette hadde hun to praktikantopphold der hun bisto advokat Brynjar Meling med saksutredning.

Advokat Oda Rakvaag arbeider primært med skiftesaker, herunder bistand knyttet til arv, skilsmisseoppgjør og oppgjør etter ugift samliv, samt saker om barnefordeling og barnevern. Hun tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.