I går kveld meldte TV2 om at den norske kvinnen Julienne Sebagabo er dømt til livstid i fengsel for oppfordring til folkemord i Rwanda, i 1994. Julienne ble pågrepet i Rwanda under en ferie i 2017. I tillegg til en forsvarer i Rwanda, har Julienne vært bistått av advokatene Brynjar Meling og Evelyn Egeli (bildet).

Egeli forteller at klienten hennes ble frifunnet for de fleste punktene i tiltalen, og kun dømt for oppfordring til folkemord. Til tross for at folkemordet i Rwanda var en av de største tragediene i moderne historie, vil det nok bli anført at livstid er en for streng reaksjon, når kvinnen kun ble dømt for oppfordring, for noe som hendte for nærmere 24 år siden. Advokat Meling har gjennom hele prosessen vært bekymret for klientens rettssikkerhet, da det er kjent at Rwandas oppgjør med folkemordet har høstet kritikk for brudd på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Human Rights Watch skrev i 2014 følgende om Rwandas alminnelige domstolers behandling av folkemordsakene:

«The standard of genocide trials in Rwanda’s conventional courts has varied enormously. Some, particularly in the early post-genocide period, were marred by a failure to respect due process, pressure on judges, intimidation of witnesses, interference by outside parties and, in some cases, by the government. Others, especially in more recent years, have shown greater respect for due process, partly thanks to extensive legal and institutional reforms and enhanced training and professionalization of judicial staff. The release of tens of thousands of prisoners over the last 10 years has also significantly improved prison conditions.»

Et særlig spørsmål i denne saken var om vitnene som ble ført mot Julienne faktisk var reelle vitner, og om de faktisk kunne huske så godt som de påsto, om hva som skjedde i 1994. Egeli viser til at flere av vitnene forklarte seg meget annerledes enn de hadde gjort i avhør med politiet.

De norske advokatene reagerer også på hvor lite oppmerksomhet saken har fått i Norge, særlig fra norske myndigheter. – Hvis man sammenligner med situasjonen til Moland og French, har ikke Julienne fått den oppfølgingen som hun, som norsk statsborger, fortjener, sier Meling.