I dag ble det kjent at advokat Brynjar Meling er Mohyldeen Mohammads nye forsvarer. Advokatbyttet kom etter at Oslo tingrett bestemte at Mohammads tidligere forsvarer måtte fratre. Straffesaken hvor Mohammad er tiltalt for å ha truet Abid Raja skulle starte i dag i Oslo tingrett, men advokat Melings klient dukket ikke opp. Påtalemyndigheten vil ha Mohammad pågrepet, og viser til at han trolig befinner seg i utlandet.

Saken er etterforsket av PST, og tiltalen lyder blant annet på grove trusler og angrep på de høyeste statsorganers virksomhet – straffeloven § 115. Sistnevnte forbud har en strafferamme på inntil 10 år fengsel, og er svært sjeldent anvendt i norsk rett.

Spørsmålet i saken er bla. om tekstmeldingene som Mohammad sendte til Raja er beskyttet av ytringsfriheten. Hvor grensen går for hva man lovlig kan ytre er et evig aktuelt tema, og nok en gang får Meling bryne seg på en sak som utfordrer ytringsfrihetens grenser.

Hovedforhandlingen er nå utsatt, slik at advokat Meling og hans nye klient skal få tilstrekkelig tid til å forberede Mohammads forsvar.