Mia Kroken Sævereide

Advokat

Mia Susanne Kroken Sævereide ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2020, og begynte som advokatfullmektig i firmaet høsten 2020. Mia har alltid visst at hun ønsker å jobbe med enkeltmennesker, og har dem i fokus. Hun skrev masteroppgave om bruk av straffereaksjonen forvaring på lovbrytere under 18 år og har hatt valgfagene påtalerett og politirett.

Mia arbeider med forskjellige saksområder, men hovedsakelig innenfor strafferett, barne- og familierett og utlendingsrett.

Mia er engasjert i sine klienter, og uredd i møtet med våre styresmakter.

Kontakt

mks@smco.no

mob: 993 15 997