Menneskerettigheter

 

Menneskerettigheter er rettigheter som er iboende, udelelige, og uendelige for alle mennesker, uansett status.

Menneskerettighetene fremgår blant annet av Grunnloven av 1814 og en rekke internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har sluttet seg til. Menneskerettsperspektivet i jusen har de siste tiårene blitt mer og mer fremtredende. Vi har fulgt denne utviklingen og jobber aktivt med menneskerettigheter hver eneste dag. Alle statens myndigheter er bundet av menneskerettighetene, det være seg barnevernet, dommere, Stortinget, og politiet. Vi vil hjelpe deg med å undersøke om dine menneskerettigheter er brutt, og eventuelt hjelpe deg med å hevde din rett for domstolene. Menneskerettighetene er din eiendom, og det kan ingen ta fra deg!

Konsultasjon vedr. menneskerettigheter

Kontaktpersoner

Arvid Sjødin

Arvid Sjødin

Partner / Advokat
as@smco.no
mob: 90 52 44 05

Adrian Idehen

Adrian Idehen

Advokat

mob: 45 27 19 62
Brynjar N. Meling

Brynjar N. Meling

Partner / Advokat
bnm@smco.no
mob: 47 89 32 20

Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad