Mekling

 

Utledningsretten omhandler spørsmål om rett til opphold i Norge.

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt både i forretningslivet og private konflikter.

Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

Advokatmekleren er nøytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og sin konfliktkompetanse til rådighet, men det er partene selv som har herredømme over prosess og resultat. Partene kan være representert ved egne advokater i tillegg, men disse deltar i prosessen kun som rådgivere.

Advokatmekleren er ikke dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene juridisk eller annen rådgivning. Behandlingen er konfidensiell.

Grunnprinsippene er de samme i meklingen enten det dreier seg om en familiekonflikt, en nabotvist, en konflikt mellom forbruker og forhandler, en stor forretningskonflikt eller konflikter mellom folkegrupper.

Advokat Tore Høyer og advokat Svein Kjetil Svendsen er godkjente meklere.

Konsultasjon for mekling

Kontaktpersoner

Tore H. Høyer

Tore H. Høyer

Partner / Advokat

mob: 92 04 76 54
Sarah Buch

Sarah Buch

Advokat

mob: 99 24 40 87