Marie Synnøve Seldal Jansen

Advokat

Marie Synnøve Seldal Jansen har alltid visst at hun ønsket å bruke jussen til å hjelpe de som trenger det mest.

Hun har tidligere arbeidet flere år i Gatejuristen – et rettshjelpstiltak for rusavhengige. Under studiet fordypet hun seg i helserett, menneskerettigheter og strafferett. Hun skrev masteroppgave om strafferettslig utilregnelighet ved psykisk utviklingshemming.
Videre har hun har studert humanitær folkerett i Haag.

Marie Synnøve jobber særlig innenfor rettsområdene barne- og familierett, barnevernrett, helserett, psykisk helsevern, utlendingsrett og strafferett.

Kontakt

msj@smco.no

mob: 41 49 83 62