Kontraktsrett

 

Kontraktsretten, eller avtaleretten, regulerer alle forhold som oppstår ved inngåelse av en avtale.

Det kan være regler om avtalens tilblivelse og opphør, om en avtale er ugyldig, eller hvordan en avtale skal forstås.

Vi bistår med å opprette eller reforhandle avtaler. Dette gjelder både for  selskaper eller privatpersoner i forretningsforhold og for private avtaler, slik som samboeravtaler, kjøpsavtaler mv. Videre har vi bred erfaring med å bistå parter i tvister som oppstår i et kontraktsforhold, både utenfor domstolene og i en rettslig prosess.

Konsultasjon for kontraktsrett

Kontaktpersoner

Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat

Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad

Partner / Advokat

Brynjar

Brynjar Meling

Partner / Advokat