Helserett

 

Helsen er et av våre viktigste rettsgoder.

 

Helseretten handler blant annet om hvilke rettigheter vi har overfor offentlige helsemyndigheter. Som pasient har man en rekke rettigheter, hvorav enkelte kan etterprøves og håndheves ved domstolene. Retten til høyest oppnåelige helsestandard, både fysisk og psykisk, er en menneskerett.

Vi bistår privatpersoner som mener seg utsatt for feil behandling, manglende behandlig, eller behandling i form av inngripende tvangsvedtak – særlig innenfor psykiatri.

Hvert år legges tusenvis av mennesker i Norge inn på psykistriske avdelinger. En meget stor andel av disse blir i tillegg medisinert med sterke legemidler, med tvang. De senere årene har det skjedd en utvikling i synet på slike personers autonomi og rettssikkerhet. Dessverre er det mange som fortsatt blir utsatt for urettmessige inngrep fra psykiatrien.

Konsultasjon knyttet til helserett

Kontaktpersoner

Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad

Partner / Advokat

Adrian Idehen

Adrian Idehen

Advokat

mob: 45 27 19 62
Sarah Buch

Sarah Buch

Advokat

mob: 99 24 40 87