Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co bistår i saker hvor politiet har utstedt bot for å ha hindret en offentlig tjenestemann, jf. straffeloven § 156.

Nylig hadde en klient av oss fått en bot på kr. 12 000,- fordi politiet mente vedkommende hadde hindret en pågripelse av en jente i forbindelse med en SIAN-markering på Furuset høsten 2020. Advokatfullmektig Wahid Shah bisto denne klienten. Han påpekte at politiet i pågripelsen fremsto som vanlige mennesker, og at det i realiteten aldri var tale om en hindring av en pågripelse, fordi politimennene var sivilkledde og ikke ga uttrykk for å være politi. Som en følge av dette ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling dagen før hovedforhandling.

I slike saker gis det som regel ikke forsvareroppnevning på det offentliges bekostning, fordi saken er berammet som en foreleggsak. På grunn av dette hender det dessverre at mange vedtar boten, uten å få prøvd siktelsen for retten. Vår anbefaling er å ta kontakt med en advokat i slike saker, slik at en sikrer at vedkommende blir gjort kjent med sine rettigheter i den pågående straffesaken.