51 84 20 60 post@smco.no
Advokatene hos Sjødin, Meling og Co bistår studenter som har blitt mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen, innleveringer og masteroppgaver. Dersom du er mistenkt for fusk på eksamen, kan klagenemda hos universitet eller høyskolen fatte vedtak om annullering av eksamen eller om utestengning. Eventuelt kan de fatte vedtak om begge deler. Vedtaket kan oppleves som inngripende og urettferdig. Da konsekvensene av vedtaket er store, anbefales det at kandidaten tar kontakt med en advokat så tidlig som mulig for en forsvarlig saksbehandling. Advokaten vil kunne vurdere om en utestenging eller annullering av eksamen vil være det riktige resultatet i din konkrete situasjon.
Hva er fusk?

Universitets- og høyskoleloven gir ingen definisjon på hva fusk er. Imidlertid har skolen adgang til å regulere dette gjennom forskrift eller gjennom skolens retningslinjer. Normalt vil fusk være:

1. Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt ved eksamen
2. Plagiat
3. Hjelpe en medstudent i eksamensbesvarelsen
4. Mottak av hjelp fra annen person
5. Brudd på avtale om eksamen
Saksgangen i saker om fusk på eksamen:

Normalt starter saken med at studenten får beskjed om at skolen har en mistanke om fusk. Studenten får deretter en innkalling til møte om utredning av saken. Dersom forklaringen ikke er troverdig, vil skolen deretter fatte et vedtak om forhåndsvarsel om mistanke om fusk. Mottar du et forhåndsvarsel vil du ha krav på advokat. Når saken legges frem til klagenemnda for avgjørelse anses det for å være reist sak. Et eventuelt vedtak om annullering eller utestengning fra klagenemnda kan påklages til felles klagenemnd. Deretter kan det eventuelt reises sak for tingretten.

Dekning av advokatkostnader:

Når du mottar et forhåndsvarsel om mistanke om fusk, og at dette sendes til klagenemnden, vil du ha krav på advokat etter universitets- og høyskoleloven § 4-8, femte ledd. Merk at det ikke dekkes kostnader til saker som gjelder annullering av eksamen, saken må dreie seg om utestengelse eller bortvisning for å ha krav på dekning.

Ønsker du bistand i sak om fusk kan du kontakte advokatfullmektig Wahid Shah på tlf: 45430660 eller via e-post til: ws@smco.no.