Forvaltningsrett

Forvaltningsretten er generell, og gjelder innenfor en rekke ulike saksområder

Forvaltningsloven har egne saksbehandlingsregler for saker mellom borgerne og det offentlige, som legger føringer på hvordan saken skal behandles. Forvaltningsretten er generell, og gjelder innenfor en rekke ulike saksområder, eksempelvis trygderett, plan- og bygningsrett mv.

Vi håndterer en rekke saker det det offentlige er motpart. I mange av disse sakene blir saken løst i alminnelig klagebehandling utenfor domstolen. Vi håndterer også denne type saker dersom de må bringes inn for domstolene.

Konsultasjon for forvaltningsrett

Kontaktpersoner

Brynjar

Brynjar Meling

Partner / Advokat

Adrian Idehen

Adrian Idehen

Advokat

mob: 45 27 19 62
Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad

Sarah Buch

Sarah Buch

Advokat

mob: 99 24 40 87