Familie- og arverett

Familieretten dreier seg om inngåelse og oppløsning av ekteskap eller samboerskap.

Familieretten regulerer også avtalerettslige forhold mellom samboere og ektefeller som for eksempel opprettelse av samboerkontrakt og ektepakt. Vårt kontor bistår i flere familierettslige saker.

Vi bistår også i arverettslige spørsmål, som for eksempel generasjonsskifte, utarbeidelse av testament, erklæring for særkullsbarn som gir gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskiftet bo og fordeling av verdier etter avdøde.

Barn kan i enkelte saker ha rett på egen advokat. Dette gjelder saker om hvor barnet skal bo fast, enten det er i barneverntjenesten sin omsorg eller foreldrenes omsorg. Barn har ofte også rett på egen advokat i de tilfeller hvor barnet har blitt utsatt for vold.

Konsultasjon for familierett

Kontaktpersoner

Sarah Buch

Sarah Buch

Advokat

mob: 99 24 40 87
Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad

Brynjar

Brynjar Meling

Partner / Advokat