Evelyn Egeli

Advokat

Evelyn Egeli har jobbet ved Stavangerkontoret siden 2018. Hun har siden det opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring innen både sivile og straffesaker. Evelyn ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2017. Hun skrev masteroppgave innen strafferett, om kompensasjon for lang saksbehandlingstid i straffesaker. Hun er engasjert og har kompetanse innen strafferett og særlig straffutmåling.

Advokat Evelyn Egeli sine hovedområder er barnefordeling, barnevern, arbeidsrett og strafferett. Evelyn tar også jevnlig både forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.

Språk: norsk, engelsk, fransk