51 84 20 60 post@smco.no

Evelyn Egeli

Advokatfullmektig

Evelyn Egeli er fullmektig for Brynjar Meling og jobber ofte med saker i samarbeid med Meling. Evelyn ble uteksaminert fra universitetet i Oslo i 2017. Hun skrev masteroppgave innen strafferett, om kompensasjon for lang saksbehandlingstid i straffesaker. Hun er engasjert og har kompetanse innen strafferett og særlig straffutmåling. Evelyn har tidligere jobbet i UDI og har erfaring fra arbeid med utlendingssaker.

Evelyn jobber særlig med barnevernsrett, strafferett og arbeidsrett, men jobber også med saker innen andre rettsområder.

Språk: Norsk, fransk og engelsk.