Erstatningsrett

 
Dersom man er utsatt for en skade kan man som skadelidt kan man ha rett på erstatning for det økonomiske tapet som skaden har påført den skadelidte. Skadelidte kan også i enkelte tilfeller ha rett på erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt oppreisningserstatning og menerstatning.

Vi bistår skadelidte overfor skadevolder, Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsforvaltning, NAV og forsikringsselskaper.

Konsultasjon for erstatningsrett

Kontaktpersoner

Brynjar

Brynjar Meling

Partner / Advokat

Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad

Partner / Advokat

Sarah Buch

Sarah Buch

Advokat

mob: 99 24 40 87