I kveld arrangerte Røverradion – norsk fengselsradio, nok en spennende røverdebatt i Oslo. Dagens tema var hvorvidt utlendinger er overrepresentert i norske fengsler, i så fall hvorfor, og hva som bør gjøres med et slikt fenomen.

SMCO er opptatt av rettspolitikk. Derfor deltok vår egen advokatfullmektig Evelyn Egeli i panelet sammen med Farukh Qureshi (fengselsbetjent og leder av Oslo fengselsfunksjonærers forening) og Nicolai B. Johansen (phd. i kriminologi). Debattene ble ledet av Simen Iskariot Larsen.

Deltakerne i debatten kom bla. frem til at straffen for brudd på innreiseforbudet i utlendingsloven (minimum 1 år), burde settes ned, og at også straffedømte utlendinger bør få et visst tilbud som vil bidra til rehabilitering, selv om de kanskje skal ut av landet. Deltakerne i debatten spekulerte i om mindre alvorlige lovbrudd kanskje bør møtes av andre reaksjoner enn fengsel.

Det ble også diskutert hvorvidt utvisning i realiteten er en form for straff – og om det i det hele tatt er hensiktsmessig å kombinere fengselsstraff, noe som påfører staten store utgifter, med en påfølgende utvisning. Dette gjør seg spesielt gjeldende når utlendingen utvises før dom er ferdig sont i Norge, og det ikke er sikkert at vedkommende vil fortsette å sone i hjemlandet (soningsoverføring).

Vi ser frem til flere røverdebatter!