51 84 20 60 post@smco.no

Fusk på eksamen

Advokatene hos Sjødin, Meling og Co bistår studenter som har blitt mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen, innleveringer og masteroppgaver. Dersom du er mistenkt for fusk på eksamen, kan klagenemda hos universitet eller høyskolen fatte vedtak om annullering av...

Tilståelsesdom ble til frifinnelse

En mann på 34 år fra Stavanger erkjente både bruk og oppbevaring av cannabis og hasj, oppbevaring av to batangakniver uten et aktverdig formål og tyveri av mobiltelefon. Mannen samtykket i at saken ble avgjort som tilståelsesdom. Tilståelsesdom kan benyttes i saker...
SMCO besøkte Stavanger fengsel

SMCO besøkte Stavanger fengsel

Forrige uke besøkte SMCO Stavanger fengsel. Stavanger fengsel er et fengsel med høy sikkerhet, med kapasitet til 68 innsatte, fordelt på en kvinne- og en herreavdeling. Fengslet har også en egen rusenhet. Vi var spente på å se innsiden av en samfunnsinstitusjon som vi...