Rettsstat og menneskerettigheter

Rettsstat og menneskerettigheter

I dag har advokat Adrian Idehen for tredje gang holdt manuduksjon (eksamensforberedende forelesning) i Rettsstat og menneskerettigheter for bachelorstudentene i rettsvitenskap ved UiS. Manuduksjonen dreide seg i hovedsak om reguleringen av menneskerettighetene i Den...