51 84 20 60 post@smco.no

Brynjar Meling

Advokat/partner

Advokat Brynjar N. Meling har drevet som advokat siden 1995. Siden 2002 har han vært en av landets mest profilerte advokater. Forsvaret for mulla Krekar, har ført til en rekke henleggelser og frifinnelser, senest full frifinnelse i Borgarting lagmannsrett i 2016.  Meling har også bistått siktede og tiltalte i en rekke andre terrorsaker, bl.a. hvor det var inngått forbund om å sprenge Jyllandsposten. Han har videre vært forsvarer i større ransaker, bl.a. Nokas ranet, i 2005, og ranet av NOKAS-pengetransport i 2011. Han har vært forsvarer og bistandsadvokat i en rekke drapssaker, samt i flere menneskehandelsaker, hvor han bl.a. forsvarte hovedtiltalte i den såkalte «operasjon Benin»-saken, som endte med full frifinnelse.  I kjølvannet av dette led staten nederlag i utvisningssaken mot samme person.

Advokat Meling har derfor engasjert seg i og bygget opp et team, som har spesialisert seg på utvisningssaker, hvor staten i en rekke saker har lidd nederlag i retten.

Ved siden av Krekarsaken, har Meling som forsvarer i den såkalte Christoffer-saken, og Kristin-saken, gjort seg særlig  bemerket som forsvarer i barnedrapssaker, hvor klientene opplever en massiv fordømmelse fra samfunnet.  Han blir derfor blant kolleger fremhevet som uredd og utholdende. Han er videre kjent for å håndtere media godt, og har derfor ofte blitt anbefalt i saker hvor klienten har stått i en medieomtalt sak.

Meling har også markert seg som en engasjert samfunnsdebattant, og har i så måte vært en hyppig gjest i debatter, hvor han ikke er redd for å stå for upopulære standpunkt. Meling beskriver seg som maktkritisk, og har særlig engasjert seg i hvordan asylsøkere  blir behandlet av den norske stat og i det norske samfunnet.