Bjørn André Gulstad

Senioradvokat 

Bjørn André Gulstad, f. 1970, ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet v/ Universitetet i Bergen i 2006. Gulstad har siden viet sitt yrkesliv til jus og ønsket om å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. I tillegg til erfaring fra offentlig forvaltning, har Gulstad vært en del av advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co og advokatfirmaet Meling AS i nærmere 10 år. Gulstad gjennomførte sin advokatfullmektigperiode i 2013-2016 under advokat Brynjar N. Meling. Gulstad har siden hatt egen advokatbevilling og vært fast ansatt advokat i advokatfirmaet Meling AS.

Gulstad jobber med en rekke rettsområder, der strafferett har vært særlig fremtredende. Gulstad har ført saker for domstoler over hele landet, og har i dag betydelig prosedyreerfaring både som prosessfullmektig og forsvars-/bistandsadvokat. Gulstad er kjent for å legge ned et betydelig arbeid i så vel saksforberedelsen, som i ankeprosessen, noe som viser seg i gode resultater for klientens beste.

Gulstad er en engasjert og uredd advokat som fokuserer på klientens beste.

2018    Senioradvokat i Advokatfirmaet Meling AS

2016    Advokat i Advokatfirmaet Meling AS

2013    Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Meling AS

2012    Rådgiver ved Kontoret for voldsoffererstatning

2008    Utreder i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co

2007    Førstekonsulent i NAV Hordaland

2006    Uteksaminert fra Det juridiske fakultet v/ Universitetet i Bergen