Bistandsadvokat

 

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat.

Vårt firma har solid kompetanse med å bistå fornærmede parter i straffesaker, enten under etterforskning i form av bistand under politiavhør, i kontakten med politi og påtalemyndigheten, herunder anmodning om besøksforbud og begjæring om etterforskningsskritt. Vi bistår også i kontakt med andre offentlige hjelpeinstanser som blant annet krisesenter, barnas hus og pårørende senteret.

Vi fremsetter også erstatningskrav på vegne av fornærmede mot gjerningspersonen, og representerer fornærmede i en eventuell hovedforhandling hvor gjerningspersonen er tiltalt.

Trenger du en bistandsadvokat?

Kontaktpersoner

Sarah Buch

Sarah Buch

Advokat

Bjørn André Gulstad

Bjørn André Gulstad

Brynjar Meling

Brynjar Meling

Partner / Advokat