Barnevernsrett

 

Vi bistår barn og foreldre i saker hvor det offentlige har igangsatt undersøkelsessak etter å ha mottatt bekymringsmelding, eller hvor kommunen ønsker å sette inn hjelpetiltak i familien.

Vårt kontor har bred kompetanse i saker hvor barnevernstjenesten i kommunen har bestemt seg for å overta omsorgen for et barn, enten ved akuttplassering eller ved omsorgsovertakelse. Dette i form av advokatrepresentasjon i Fylkesnemnda, i tingretten eller i lagmannsretten.

Vi har også en egen informasjonsside om barnverssaker:

www.barnevernsadvokatene.as

Konsultasjon for barnevernsrett

Kontaktpersoner

Brynjar

Brynjar Meling

Partner / advokat

Bjørn Gulstad

Bjørn André Gulstad

Senioradvokat