Vi i advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co har de siste månedene jobbet med en ny nettside som kun fokuserer på barnevernssaker. Nettsiden har passende fått navnet barnevernsadvokatene.as.

Våre advokater og advokatfullmektig bistår jevnlig foreldre som er involvert i saker hos barnevernet.

Grunnen til vi har valgt å lage en slik nettside er fordi vi har sett et behov for mer informasjon om særlig prosessen og de ulike tiltakene i barnevernssaker. Vi ønsker å bidra med informasjon fra advokaters ståsted og håper mange både klienter og andre vil finne svar på denne siden.

Ta gjerne en titt på barnevernsadvokatene.as