51 84 20 60 post@smco.no

Fusk på eksamen

Advokatene hos Sjødin, Meling og Co bistår studenter som har blitt mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen, innleveringer og masteroppgaver. Dersom du er mistenkt for fusk på eksamen, kan klagenemda hos universitet eller høyskolen fatte vedtak om annullering av...