Mistenkt for fusk på eksamen?

FUSK PÅ EKSAMEN I 2021 er det rekordmange studenter som har fått eksamen annullert og i tillegg blitt utestengt fra studiene. Grunnet covid-19 har mange eksamener blitt digitale, og dette har medført flere utfordringer for studenter, i tillegg til at det er kommet nye...

Tilståelsesdom ble til frifinnelse

En mann på 34 år fra Stavanger erkjente både bruk og oppbevaring av cannabis og hasj, oppbevaring av to batangakniver uten et aktverdig formål og tyveri av mobiltelefon. Mannen samtykket i at saken ble avgjort som tilståelsesdom. Tilståelsesdom kan benyttes i saker...