Arbeidsrett

 

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi yter bistand til både offentlige og private virksomheter. Vår bistand omfatter både rådgivning og forhandlingsbistand ved nedbemanning, avtaleutforming ved inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, samt tvisteløsning ved for eksempel oppsigelse eller krav om fast ansettelse.

Vår kompetanse innenfor arbeidsrett omfatter bl.a.:

 

 • Individuelle arbeidsavtaler
 • Oppsigelser
 • Andre opphør av ansettelsesforhold
 • Generell konfliktløsning
 • Arbeidsmiljøspørsmål
 • Omstilling, nedbemanning og avtaler om endret stillingsinnhold
 • Permitteringer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Insentiv- og bonusordninger
 • Pensjonsrettslige spørsmå
 • Varsling
 • Personalforsikringer
 • Ansattes trygderettigheter
 • Lønnsgarantiordning
 • Rådgivning innenfor kollektiv arbeidsrett
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Prosedyre

Konsultasjon for arbeidsrett

Kontaktpersoner

Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat