Advokat Brynjar Meling jobber for tiden med to alvorlige terrorsaker, begge med en kobling til Syria.

I den ene, som i går ble omtalt av NRK, er en asylsøker siktet for deltakelse i terrororganisasjon. Han risikerer også å bli anklaget for terrorforbund, som har en strafferamme på inntil 10 år fengsel. Påtalemyndigheten mener det fremstår som at siktede har vært en lederfigur.

Bakgrunnen for siktelsen er bla. mannens egne forklaringer til UDI i forbindelse med asylprosessen, og videoer som angivelig viser tilknytning og aktivitet sammen med Jabhat Al Nusra (Al Nusra fronten). Advokat Meling forteller at klienten hans aldri hadde til hensikt å være med i en terrororganisasjon.

I den andre saken, som pågår nå i Oslo tingrett, er en mann tiltalt for både deltakelse og terrorforbund med to terrororganisasjoner i Syria. Sentrale spørsmål i saken vil bla. være hva som utgjør en terrororganisasjon, og hvor mye aktivitet som skal til før man etter loven har deltatt.