Aleksander Nyheim Jenssen

Advokat

Alexander Nyheim Jenssen startet å arbeide som fullmektig for Brynjar Meling i 2017, kort tid etter at han ble uteksaminert fra universitetet i Bergen. Tidligere har Alexander arbeidet som juridisk rådgiver i Jussformidlingen hvor han jobbet mye innenfor rettsområdene trygderett og utlendingsrett.

I etterkant har han hatt sommervikariater i Utlendingsdirektoratet, da både i avdelingen for asylsaker samt i avdelingen for familieinnvandring. Alexander har som en følge av dette særlig god kunnskap om utlendingsrett. Alexander jobber innenfor de fleste rettsområder hvor hovedvekten er utlendingsrett, strafferett og barnevern.

Språk: Norsk og engelsk.