Adrian Idehen

Advokat 

Idehen er fra 1. mars 2020 i permisjon.

Adrian Idehen er en jurist med mye internasjonal erfaring. Før han var ferdig på studiene ved Universitetet i Oslo i 2015, hadde han tilbrakt ett utvekslingssemester i Berlin, jobbet ved Norges ambassade i Haag, og i menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch i Brussel. Idehen har holdt manuduksjoner for jusstudenter ved Universitetet i Stavanger, og jobber som frivillig saksbehandler i Gatejuristen og Advokatvakten i Stavanger.

Idehen jobber for det meste med strafferett, utlendingsrett, barne- og familierett, psykisk helsevern, og annen forvaltningsrett der enkeltmennesket står mot offentlige myndigheter. Han har også fått erfaring fra utlendings- og straffesaker relatert til terror, og er spesialisert i internasjonal strafferett.

I tillegg til engelsk, snakker Adrian tysk og nigeriansk pidgin.