SMCO-advokatens engasjement landet hos kommunestyret

Vi i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co er opptatt av at saksområdene våre også har en politisk side. Derfor gikk advokat Evelyn Egeli til det uvanlige skritt å skrive en kronikk om en tapt barndom-sak hvor hennes klient vant frem med et erstatningskrav mot...

Mistenkt for fusk på eksamen?

FUSK PÅ EKSAMEN I 2021 er det rekordmange studenter som har fått eksamen annullert og i tillegg blitt utestengt fra studiene. Grunnet covid-19 har mange eksamener blitt digitale, og dette har medført flere utfordringer for studenter, i tillegg til at det er kommet nye...

Tilståelsesdom ble til frifinnelse

En mann på 34 år fra Stavanger erkjente både bruk og oppbevaring av cannabis og hasj, oppbevaring av to batangakniver uten et aktverdig formål og tyveri av mobiltelefon. Mannen samtykket i at saken ble avgjort som tilståelsesdom. Tilståelsesdom kan benyttes i saker...
To nybakte advokater i SMCO

To nybakte advokater i SMCO

I dag er Alexander Nyheim Jenssen og Alexander Schimmelpfennig Nygaard ansatt som advokater i SMCO. Jenssen og Nygaard har fullført sine tjeneste som advokatfullmektiger hos oss de to siste årene, og vi er stolte og fornøyde med innsatsen de har lagt ned for klienter...