Advokat Arvid Sj√łdin
mob: 90 52 44 05
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Partner her 2003
Advokatvirksomhet fra 1987
Politijurist 1986-87
Juridisk saksbehandler 85-86
cand.jur. UiB 1985.

Advokat Arvid Sj√łdin har drevet som advokat siden 1987. Han har v√¶rt forsvarer i en rekke profilerte straffesaker. Han er kjent for √• v√¶re en uredd forsvarer som ivaretar klientens interesse p√• en god m√•te. Sj√łdins engasjement p√• vegne av tiltalte og forh√•ndsd√łmte klienter er ubestridt.

 

Advokat Sj√łdin arbeider hovedsaklig innenfor fagomr√•dene strafferett og prosedyre, arbeidsrett, forvaltningsrett¬† og utlendingsrett. Han tar ogs√• oppdrag som bistandsadvokat.

Advokat Brynjar N. Meling
mob: 47 89 32 20
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Advokatvirksomhet fra ‚Äď95
Jur. konsulent 94‚Äď95
cand.jur. UiO 1994

Advokat Brynjar N. Meling har drevet som advokat siden 1995.

 

Advokat Meling¬†har siden 2002 v√¶rt en av landets mest profilerte forsvarsadvokater. Han har v√¶rt forsvarer for mulla Krekar, i terrorsaken – hvor tre personer¬† var tiltalt for √• ha inng√•tt forbund om √• sprenge Jyllandsposten. Han har videre v√¶rt forsvarere i en rekke st√łrre ranssaker, bl.a. Nokas ranet, i 2005, og ranet av NOKAS-pengetransport i 2011. Han har v√¶rt forsvarer i den s√•kalte Christoffer-saken, og en rekke drapssaker, samt i flere meneskehandelsaker.

 

Han blir blant kolleger fremhevet som uredd og utholdende. Han er videre kjent for å håndtere media godt, og har derfor ofte blitt anbefalt i saker hvor klienten har stått i en medieomtalt sak.

 

Advokat Meling har videre spesialisert seg på utvisningssaker, hvor staten i en rekke saker har lidd nederlag i retten.

 

 

Advokat Erling Kjærmann
mob: 90 58 73 07
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Partner her 2003
Advokat fra 2002
Dommerfullmektig 2001
Politijurist 1996
Juridisk saksbehandler 1994
cand.jur. UiO 1994

Advokat Erling¬†Kj√¶rmann¬†arbeider innenfor samtlige av firmaets saksomr√•der og har bred erfaring med prosedyre for domstolene, konfliktl√łsning og forhandlinger.

Advokat Tore H. H√łyer
mob: 92 04 76 54
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Partner her 2009
Advokat fra 2006
Advokatfullmektig 2004
Jur. saksbehandler 2002
Skadekonsulent 2001
Cand.jur. UiB 2000

Advokat Tore H√łyer arbeider innenfor samtlige av firmaets saksomr√•der og har bred erfaring med prosedyre for domstolene, konfliktl√łsning og forhandlinger.

 

Han er godkjent advokatmekler.

 

Advokat Sarah Buch
mob: 99 24 40 87
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Fast advokat her 2017
Advokatbevilling 2016
Advokatfullmektig her 2014
Advokatfullmektig Deloitte 2013
Master i rettsvitenskap 2013

Advokat Sarah Buch arbeider innenfor samtlige av firmaets saksområder. Hun har særlig erfaring innenfor familierett, strafferett og psykisk helsevern. Hun tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.

 

Advokat Buch snakker og skriver flytende engelsk og fransk, samt behersker grunnleggende mandarin.

Advokat Tina Tengesdal Bj√łrlo
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Advokatfullmektig her 2015
Master i rettsvitenskap 2015

Advokat Tina Tengesdal Bj√łrlo¬†arbeider innenfor samtlige av firmaets saksomr√•der. Hun startet hos oss i 2015 som advokatfullmektig, og fullf√łrte fullmektigtiden p√• 2 √•r. Hun er n√• fast ansatt som advokat.

 

Hun behersker spansk.

advokatfullmektig Adrian Norense Idehen
mob: 45 27 19 62
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Advokatfullmektig her 2015
Human Rights Watch 2015
Kgl. norske ambassade i Haag 2014 – 2015
Master i rettsvitenskap 2015

Advokatfullmektig Adrian Norense Idehen arbeider innenfor samtlige av firmaets saksområder. Han har særlig erfaring og kompetanse innenfor menneskerettigheter.

 

Han behersker meget godt engelsk, tysk og nigeriansk kreol.

 

 

Advokat Bj√łrn Andr√© Gulstad
mob: 93 05 01 58
Kontorsted:
Curriculum Vitae

Advokat her 2016
Advokatfullmektig her 2013
F√łrstekonsulent forvaltning
Juridisk utreder her

b

 

Advokat Bj√łrn Andr√© Gulstad¬†har s√¶rlig erfaring med barnevern- og strafferett. Han har jobbet sammen med advokat Brynjar Meling siden 2013, og har f√łr dette jobbet for Meling som juridisk utreder fra 2008.

 

Advokat Gulstad tar oppdrag som forsvarer, og i enkelte tilfeller som bistandsadvokat. Han er en engasjert advokat¬†som er kjent for √• fordype seg i sakens juridiske sp√łrsm√•l.¬†Hans innsats har f√łrt til rettslige overpr√łvinger av en rekke tingrettsdommer p√• tross av at klienten ikke har hatt direkte ankeadgang.

 

Velger du Gulstad som advokat er du sikret god oppf√łlging til alle muligheter er utpr√łvd.

 

Advokat Gulstad administrerer vårt Bergenskontor, men tar saker over hele landet.

 

 

Advokatassistent DNA Mona Hellevik
mob: 51 84 20 60
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Advokatsekretær fra 1999
Clausen & Sj√łdin 1999
Sj√łdin & Meling 2000
Eksamen advokatassistent DNA 02
Ansatt her 2003

Advokatassistent og kontorleder.

Regnskapsansvarlig Jorunn Gravdal Karlsen
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Ansatt her 2015

Regnskapsansvarlig

 

SMCO
Kontorsted:
Curriculum Vitae
Advokatfullmektig Alexander Nyheim Jenssen
Kontorsted: Stavanger
Curriculum Vitae

Advokatfullmektig 2017

Alexander Nyheim Jenssen ble en del av firmaet sommeren 2017. Han jobber hovedsakelig for partner Brynjar N. Meling. Alexander har særlig kompetanse innenfor utlendingsrett, med arbeidserfaring fra UNE. Han jobber imidlertid også med en rekke andre rettsområder, som strafferett og barnevernsrett.

finner ikke: http://www.smco.no/wp-content/uploads/2014/10/rnd-874-418-c1.jpg
Alminnelig praksis

Advokatsamarbeidet Sj√łdin Meling & Co tilbyr v√•re kunder juridisk r√•dgivning p√• et h√łyt faglig niv√• innenfor en rekke fagomr√•der.

 

Vi har særskilt kompetanse innenfor de angitte områder, men vi tilbyr også bistand utenfor disse områdene.

 

Du vil ved f√łrste kontakt med oss f√• opplyst hvilke medarbeidere som kan v√¶re akutelle for ¬†din sak.

Kontaktpersoner

Arbeidsrett
 
Vi¬†bist√•r b√•de arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi yter bistand til b√•de offentlige og private virksomheter. V√•r bistand omfatter b√•de r√•dgivning og forhandlingsbistand ved nedbemanning, avtaleutforming ved inng√•else og avslutning av arbeidsforhold, samt tvistel√łsning ved for eksempel oppsigelse eller krav om fast ansettelse.¬†
 
 • Individuelle arbeidsavtaler
 • Oppsigelser
 • Andre opph√łr av ansettelsesforhold
 • Konfliktl√łsning
 • Arbeidsmilj√łsp√łrsm√•l
 • Omstilling, nedbemanning og avtaler om endret stillingsinnhold
 • Permitteringer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Insentiv- og bonusordninger
 • Pensjonsrettslige sp√łrsm√•l
 • Personalforsikringer
 • Ansattes trygderettigheter
 • L√łnnsgarantiordning
 • R√•dgivning innenfor kollektiv arbeidsrett
 • Helse, milj√ł og sikkerhet
 • Prosedyre
Kontaktpersoner

Barnevernsrett

Vi bist√•r barn og foreldre i saker hvor det offentlige har igangsatt unders√łkelsessak etter √• ha mottatt bekymringsmelding, eller hvor kommunen √łnsker √• sette inn hjelpetiltak i familien.

Vårt kontor har bred kompetanse i saker hvor barnevernstjenesten i kommunen har bestemt seg for å overta omsorgen for et barn, enten ved akuttplassering eller ved omsorgsovertakelse. Dette i form av advokatrepresentasjon i Fylkesnemnda, i tingretten eller i lagmannsretten.

Vi bistår også offentlig part i saker etter barnevernloven, og er prosessfullmektig i saker for Tysvær kommune.

Kontaktpersoner

Bedriftsrådgiving

Vi bistår små og mellomstore selskaper med å håndtere problemstillinger av juridisk karakter gjennom tidlig og effektiv rådgivning og konflikthåndtering. Dette gjelder saker av intern karakter, eller saker hvor selskap, kommune, stat eller bank/forsikringsselskap  er motpart.

 

Vi bistår også selskaper med strategisk rådgivning og bistand for å ivareta både kortsiktige og langsiktige interesser.

 

Kontaktpersoner

Bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat.

 

V√•rt firma har solid kompetanse med √• bist√• forn√¶rmede parter i straffesaker, enten under etterforskning i form av bistand under politiavh√łr, i kontakten med politi og p√•talemyndigheten, herunder anmodning om bes√łksforbud og begj√¶ring om etterforskningsskritt. Vi bist√•r ogs√• i kontakt med andre offentlige hjelpeinstanser som blant annet krisesenter, barnas hus og p√•r√łrende senteret.

 

Vi fremsetter også erstatningskrav på vegne av fornærmede mot gjerningspersonen, og representerer fornærmede i en eventuell hovedforhandling hvor gjerningspersonen er tiltalt.

Kontaktpersoner

Erstatningsrett

Dersom man er utsatt for en skade kan man som skadelidt kan man ha rett p√• erstatning for det √łkonomiske tapet som skaden har p√•f√łrt den skadelidte. Skadelidte kan ogs√• i enkelte tilfeller ha rett p√• erstatning for ikke-√łkonomisk tap, s√•kalt oppreisningserstatning og menerstatning.

 

Vi bistår skadelidte overfor skadevolder, Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsforvaltning, NAV og forsikringsselskaper.

Kontaktpersoner

Familierett

Familieretten dreier seg om inng√•else og oppl√łsning av ekteskap eller samboerskap. Familieretten regulerer ogs√• avtalerettslige forhold mellom samboere og ektefeller som for eksempel opprettelse av samboerkontrakt og ektepakt. V√•rt kontor bist√•r i flere familierettslige saker.

 

Vi bist√•r ogs√• i arverettslige sp√łrsm√•l, som for eksempel generasjonsskifte, utarbeidelse av testament, erkl√¶ring for s√¶rkullsbarn som gir gjenlevende ektefelle rett til √• sitte i uskiftet bo og fordeling av verdier etter avd√łde.

 

Barn kan i enkelte saker ha rett på egen advokat. Dette gjelder saker om hvor barnet skal bo fast, enten det er i barneverntjenesten sin omsorg eller foreldrenes omsorg. Barn har ofte også rett på egen advokat i de tilfeller hvor barnet har blitt utsatt for vold.

Kontaktpersoner

Fast eiendom

Vi¬†bist√•r i saker som har utspring i fast eiendom. Dette gjelder saker om oppf√łring, kj√łp og salg, mangelskrav, nabotvister, ekspropriasjonssaker og erstatningssaker enten det er r√•dgivning eller tvistel√łsning.

Vi bistår også i leietvister og saker om bruksrettigheter som servitutter og hevd.

Kontaktpersoner

Forvaltningsrett

Forvaltningsloven har egne saksbehandlingsregler for saker mellom borgerne og det offentlige, som legger f√łringer p√• hvordan saken skal behandles. Forvaltningsretten er generell, og gjelder innenfor en rekke ulike saksomr√•der, eksempelvis trygderett, plan- og bygningsrett mv.

 

Vi h√•ndterer en rekke saker det det offentlige er motpart. I mange av disse sakene blir saken l√łst i alminnelig klagebehandling utenfor domstolen. Vi h√•ndterer ogs√• denne type saker dersom de m√• bringes inn for domstolene.

 

Kontaktpersoner

Gransking

Vi bist√•r offentlige og private virksomheter med uavhengige granskninger og kriseh√•ndtering, samt forebygging og risikoevaluering i forhold u√łnskede situasjoner.

 

Hvis en virksomhet har behov for effektiv gjennomgang, evaluering og opprydding, vil vi kunne bist√• med et kompetent og handlingskraftig team som foretar vurderinger av ansvar, risiko, omd√łmmebetraktninger og juridiske og √łkonomiske konsekvenser.

 

Behovet for uavhengige granskninger er √łkende, ogs√• for mindre virksomheter.

 

Vi bistår også med akutt krisehåndtering.

Kontaktpersoner

Kontraktsrett

Kontraktsretten, eller avtaleretten, regulerer alle forhold som oppst√•r ved inng√•else av en avtale. Det kan v√¶re regler om avtalens tilblivelse og opph√łr, om en avtale er ugyldig, eller hvordan en avtale skal forst√•s.

 

Vi bist√•r med √• opprette eller reforhandle avtaler. Dette gjelder b√•de for¬† selskaper eller privatpersoner i forretningsforhold og for private avtaler, slik som samboeravtaler, kj√łpsavtaler mv. Videre har vi bred erfaring med √• bist√• parter i tvister som oppst√•r i et kontraktsforhold, b√•de utenfor domstolene og i en rettslig prosess.

Kontaktpersoner

Mekling

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt både i forretningslivet og private konflikter.

 

Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

 

Advokatmekleren er n√łytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og sin konfliktkompetanse til r√•dighet, men det er partene selv som har herred√łmme over prosess og resultat. Partene kan v√¶re representert ved egne advokater i tillegg, men disse deltar i prosessen kun som r√•dgivere.

 

Advokatmekleren er ikke dommer, og kan ikke treffe avgj√łrelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave √• gi partene juridisk eller annen r√•dgivning. Behandlingen er konfidensiell.

 

Grunnprinsippene er de samme i meklingen enten det dreier seg om en familiekonflikt, en nabotvist, en konflikt mellom forbruker og forhandler, en stor forretningskonflikt eller konflikter mellom folkegrupper.

 

Advokat Tore H√łyer og advokat Svein Kjetil Svendsen er godkjente meklere.

 

 

 

Kontaktpersoner

Merverdiavgift

Vi har kompetanse på alle områder innenfor merverdiavgift.

 

Vi kan blant annet bistå med:

 

* Avgiftshåndtering ved omsetning og anskaffelser av varer, tjenester og sammensatte ytelser.

* Vurderinger i forbindelse med avgiftsplikt, herunder unntak og fritak for merverdiavgift.

* Vurderinger i forbindelse med fradragsrett for inngående merverdiavgift.

* Avgiftsrapportering og dokumentasjonskrav.

* Merverdiavgift innenfor internasjonal handel.

Offentlige anskaffelser

Salg av varer og tjenester til det offentlige vil ofte skje gjennom anbudsprosesser som reguleres av lov om offentlige anskaffelser. Disse anbudene kan v√¶re av stor betydning for leverand√łrer, og det vil ofte v√¶re avgj√łrende for tildeling at anbudet er inngitt slik at det oppfyller lovens krav og at det i st√łrst mulig grad reflekterer det produkt som leverand√łren tilbyr. Vi bist√•r med utarbeidelse eller gjennomgang av anbud, vurdering av klagesaker og bistand i forhandlinger, klagesaker og rettsaker.

 

Vi kan også bistå det offentlige med rådgivning og veiledning.

Kontaktpersoner

Prosedyre

Der en sak ikke kan l√łses i minnelighet mellom partene, vil det i en del tilfeller v√¶re aktuelt √• bringe saken inn for domstolen for avgj√łrelse. Samtlige av v√•re advokater har bred erfaring med √• prosedere saker for domstolene p√• ulike niv√•er. Vi bist√•r ogs√• i ulike domstollignende organer slik som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og Utlendingsnemnda.

 

Prosedyreoppdrag utgj√łr en stor del av v√•r virksomhet.¬† V√•r erfaring gj√łr at vi alltid vil kunne gi meget god bistand gjennom de ulike fasene av en sak som m√• h√•ndteres av domstolene. Vi bist√•r b√•de i sivile saker og i straffesaker.

 

Kontaktpersoner

Strafferett

Strafferetten er en sentral del av vårt firma, og alle våre advokater tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. På bakgrunn av vår brede erfaring innenfor feltet kan du være trygg dersom du velger å benytte oss i en straffesak. Du er også sikret at vi er oppdaterte innenfor både strafferetten og straffeprosessen.

 

Dersom du er mistenkt eller tiltalt i en straffesak, vil du alltid har rett til å la deg bistå av forsvarer. Under etterforskningen vil du i enkelte tilfeller har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Ved en hovedforhandling vil du, med enkelte unntak, få oppnevnt forsvarer på det offentliges regning.

 

Vi bistår under alle fasene av en straffesak.

Kontaktpersoner

Utlendingsrett

Utledningsretten omhandler sp√łrsm√•l om rett til opphold i Norge. Vi kan bist√• innenfor alle sakstyper i utlendingsretten, for eksempler med s√łknader til UDI, klage p√• negative vedtak til UNE eller saker om utvisning. Vi prosederer ogs√• utlendingssaker for domstolene.

 

Kontaktpersoner